Samenwerking met IKNL

Samen met Amsterdam UMC Medische Psychologie, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Care in Company hebben we in het voorjaar van 2022 twee pilotgroepen onder de naam Terra 'Herijking leven en loopbaan met en na kanker' uitgevoerd. Lees hieronder het verslag van het IKNL over deze pilot.

Resultaten en haalbaarheid van het TERRA project

Waarom dit onderzoek?

Ongeveer 40-50% van de patiënten met kanker is in de werkzame leeftijd op het moment van diagnose. Een kankerdiagnose heeft veel impact. Fysiek, psychisch, maar ook sociaal, zoals op het werk. Werk kan ervoor zorgen dat mensen zich even geen patiënt voelen, maar waardevol en nuttig, zowel als individu als voor de maatschappij. Toch geven patiënten met kanker regelmatig aan problemen te ervaren bij de terugkeer naar werk na hun diagnose of behandeling. Daarom is in samenwerking met Elffers Career Management en Care in Company een programma, genaamd TERRA, ontwikkeld. TERRA is een vervolg op twee eerdere projecten (namelijk: rare2work en PalliaTurn) waarin inzichten opgedaan zijn over ‘terugkeer naar werk’ bij, respectievelijk, patiënten met zeldzame kanker en patiënten met gevorderde kanker. Een belangrijke bevinding uit beide projecten was dat patiënten aangaven graag werk-gerelateerde ondersteuning te ontvangen.

“Ik heb een ziekte die me fataal gaat worden, maar ik mág nadenken over de toekomst en wat ik wil.

TERRA programma

Het TERRA programma draagt bij aan het herijken van leven en loopbaan. Vragen die deelnemers gedurende het programma beantwoorden, zijn onder andere:
  • Wat wil ik nog op het gebied van werk?
  • Wat betekent werk voor mij?
  • Wat heb ik nodig om terug te keren naar werk?

Het programma bestaat uit vijf online sessies van vier uur, over een looptijd van 2,5 maand. De thema’s van de sessies betreffen: (1) kennismaking & doelen stellen, (2) werkvoorkeuren & levenslijn, (3) waarden & herinneringen, (4) kwaliteiten, dromen & advies, (5) toekomst & actieplan. Ook wordt er informatie gedeeld over kanker en werk, bijvoorbeeld ten aanzien van wet- en regelgeving. Inzichten die deelnemers opdoen worden gekoppeld aan werkervaring, levenservaring, talenten en competenties.


Hoe hebben we het onderzoek uitgevoerd?

Deelnemers aan het programma (zowel patiënten met zeldzame kanker als patiënten met gevorderde kanker) zijn geworven via artsen, patiëntenorganisaties, sociale media, en studies uit het verleden. Potentieel in aanmerking komende geïnteresseerden ontvingen een informatiebrief, screeningsvragenlijst en toestemmingsformulier. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst en formulier, en het voldoen aan de inclusiecriteria, werden ze uitgenodigd voor deelname aan het programma.
Het TERRA project is een pilot onderzoek, waarbij een zelf-gerapporteerde vragenlijst is afgenomen voorafgaand en na afloop van het programma. Verschillende uitkomsten zijn gemeten door middel van gevalideerde vragenlijsten met betrekking tot werk (zoals werkvermogen en werkbetrokkenheid), leven en gezondheid (zoals kwaliteit van leven, vermoeidheid en angst & depressie). Ook is de haalbaarheid van het programma vastgesteld.


Wat zijn de bevindingen?

Er zijn twee groepen samengesteld: zeldzame kanker (vier deelnemers, 75% vrouw, gemiddelde leeftijd 53 jaar) en gevorderde kanker (drie deelnemers, 100% vrouw, gemiddelde leeftijd 53 jaar).
Belangrijkste bevindingen bij de patiënten met een zeldzame vorm van kanker:
• De bereidheid/gereedheid om terug te keren naar werk, de kwaliteit van leven, en zelfeffectiviteit verbeteren. Angst neemt af.
• Er zijn inconsistente resultaten ten aanzien van: werkvermogen, werk intentie, werkbetrokkenheid, werk-privé balans, vermoeidheid, depressie en onvervulde behoeften.
Belangrijkste bevindingen bij de patiënten met een gevorderde vorm van kanker:
• De bereidheid/gereedheid om terug te keren naar werk, werkbetrokkenheid, werk intentie, onvervulde behoeften en zelfeffectiviteit verbeteren.
• Er zijn inconsistente resultaten ten aanzien van: werkvermogen, werk-privé balans, kwaliteit van leven, vermoeidheid, angst en depressie.
Belangrijkste bevindingen met betrekking tot de haalbaarheid van TERRA:
• De haalbaarheid van het programma (met betrekking tot groepsgrootte, sessielengte, programmaduur en format) wordt zowel door de deelnemers van beide groepen als door de trainers van het programma als positief beoordeeld.
• De waarde van het programma wordt hoog beoordeeld. De gemiddelde score voor programmawaarde is 9.4 uit 10.

Bedankt!

Graag willen we alle deelnemers hartelijk bedanken voor het delen van hun ervaringen tijdens hun deelname aan TERRA. De bevindingen van dit onderzoek zullen in een wetenschappelijk artikel beschreven worden.
Voor meer informatie of vragen:
Dr. Saskia Duijts - s.duijts@iknl.nl
Dr. Linda Brom - l.brom@iknl.nl

Er is hier de ruimte om gezien te worden”

Wij gebruiken cookies om onze dienstverlening en website te verbeteren, ook van derde partijen. Door op accepteer te klikken gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.