Verbinding door autonomie

Autonomie zien wij als het vermogen van werknemers om hun eigen koers te kennen. Het is het vermogen om vanuit intrinsieke motivatie en op basis van zelfkennis keuzes te realiseren en zo in te kunnen spelen op de veranderende wereld van werk om hen heen.

De verbinding vindt plaats doordat werkgevers en werknemers open en transparant met elkaar communiceren over de aansluiting van elkaars wensen, verwachtingen en ambities.

Dit levert u niet alleen duurzame inzetbaarheid, kostenbesparingen en ondernemerschap in de organisatie op, maar ook positiviteit en werkplezier. 

Meer weten? 

info@elffers.nl
035 541 00 80

Bekijk onze brochure 

Werken met Elffers

Mobility boost

Maatwerk & incompany

Talent Insight

Incompany

Career boost

Open inschrijving & incompany

In veel gevallen betekent een reorganisatie dat een deel van de medewerkers boventallig wordt. Op dat moment is het duidelijk dat hun toekomst buiten de huidige organisatie ligt.
Hoe individuele medewerkers met deze situatie omgaan is heel verschillend. Waar de een meteen kansen ziet, voelt de ander meer heftige emoties. Ook hun kansen op de arbeidsmarkt lopen uiteen. Onder meer leeftijd, vakgebied en bijgehouden kennis spelen hierbij een rol.


Elffers heeft het Mobility Boost programma opgezet voor bedrijven die hun boventallige medewerkers goed willen begeleiden naar een voortzetting van hun loopbaan buiten de organisatie. Goed werkgeverschap met als bijkomend gevolg dat medewerkers de organisatie als ambassadeurs verlaten.

In het programma wordt rekening gehouden met verschillende doelgroepen en de wijze waarop mensen met het baanverlies omgaan. De begeleiding vindt zowel in groepen plaats als individueel waardoor er steun en inspiratie bij lotgenoten gevonden wordt maar ook veel ruimte is voor de vraagstukken van het individu.

Bovendien is het programma modulair opgebouwd zodat alleen die onderdelen worden ingezet die nodig zijn. Hierdoor ontstaat maximale flexibiliteit en kan worden voldaan aan de behoefte van de medewerker en de organisatie.

Neem voor meer informatie contact op met Maarten Hetterschijt: maarten@elffers.nl 

De organisatie investeert veel tijd en geld in de toptalenten van het bedrijf. Eerst om ze binnen te halen, daarna tijdens het traineeprogramma. Verlaat een talent de organisatie vroegtijdig dan begint het hele kostenproces van recruitment en inwerken opnieuw. En zeker de jongeren van nu, de millennials, verlaten organisaties snel. Zonde en onnodig.

De reden om de organisatie te verlaten is vaak de mismatch tussen de plannen van het bedrijf en de eigen ambities van de talenten. De toptalenten hebben grote behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, aan ruimte voor hun eigen specifieke talenten en aan een persoonlijke benadering.

Hiervoor hebben wij het Talent Insight programma ontwikkeld. Dit programma is erop gericht om een duurzame verbinding tussen organisatie en talent tot stand te brengen. Door talenten inzicht in hun ambities te geven, waardoor zij zich helder en eerlijk uit kunnen spreken over zijn/haar wensen. En door de organisatie actief bij dit proces te betrekken zodat er vanaf dag 1 een open dialoog ontstaat tussen talent en werkgever.

Proactief en geïntegreerd in het traineeprogramma. Hierdoor zijn verwachtingen eerder te managen. Dit verhoogt het rendement en zorgt ervoor dat het talent op een plek komt die hij zelf wil en niet op de plek die de organisatie voor hem in gedachten heeft.
GeenWar for Talent, maar Care for Talent.

Neem voor meer informatie contact op met Maarten Hetterschijt: maarten@elffers.nl
 

Duurzame inzetbaarheid van werknemers staat hoog op de agenda van HR. Toch blijkt het in de praktijk lastig om daar goede invulling aan te geven. Speciaal hiervoor heeft Elffers de Career Boost ontwikkeld. Inmiddels een klassieker onder de loopbaanprogramma’s.

Dit programma is voor die medewerkers die nog prima functioneren, maar proactief willen nadenken over het vervolg van hun loopbaan en daarmee hun duurzame inzetbaarheid. Vanuit intrinsieke motivatie niet vanuit verplichting. De Career Boost is een intensief en compleet loopbaan-programma, waarbij deelnemers hun visie op hun loopbaan aanscherpen, onafhankelijk van de organisatie en los van de waan van de dag.

Zo brengen zij op gestructureerde en pragmatische wijze alle elementen samen die nodig zijn om hun loopbaan de gewenste en goede richting te geven.Voor de organisatie zijn er veel voordelen als medewerkers goed zicht hebben op hun talenten en ambities.

Deze zullen immers meer bewegen, actiever netwerken om te bereiken wat ze willen,staan meer in hun kracht en maken gebruik van hun talenten. 

Tips voor jouw loopbaan rechtstreeks in je inbox

Vul een geldig e-mail adres in