Career Boost
Career Switch
Coaching

Coaching

Actief bezig zijn met je loopbaanplanning is vaak niet top of mind. Door de hectiek van alledag schiet het er meestal bij in. Toch kan er een moment komen waarop je je afvraagt of je nog wel op de juiste plek zit, hoe je je verder wilt ontwikkelen of hoe je een betere balans tussen werk en privé kunt vinden. Hoe zorg je ervoor dat je employable blijft? Door dieper in te gaan op deze vragen en het antwoord erop te vinden houd je de regie over je loopbaan. 

Meer weten? 

info@elffers.nl
035 541 00 80

Bekijk onze brochure 

Werken met Elffers

Aanpak

De begeleiding door onze ervaren loopbaancoaches vindt plaats op individuele basis. Door middel van gesprekken en opdrachten worden je levensloop, werkervaring en competenties in kaart gebracht en geanalyseerd. Met testen worden gedrag en persoonlijke voorkeuren gemeten, loopbaanwaarden en drijfveren bepaald en werkrollen besproken. Onze begeleiding is er op gericht om je een spiegel voor te houden, aan het denken te zetten en keuzes te laten maken voor je verdere loopbaan.
 

Hou zelf de regie over je loopbaan. Het is beter zelf stappen te zetten dan dat anderen die voor je nemen.
 


Programma

Intake
We inventariseren je loopbaanvraag en staan stil bij je huidige situatie, je functioneren en je loopbaanverwachtingen.

Persoonlijke blauwdruk
Voor het zelfinzicht bespreken en analyseren we je levensverhaal, je successen en je valkuilen tot nu toe, de feedback van je omgeving, je ambities en verwachtingen. Daarbij maak je verschillende testen om inzicht te krijgen in je persoonskenmerken, gedrag en persoonlijke voorkeuren, werkstijl, drijfveren, loopbaanwaarden en motivatie. Tijdens de gesprekken komt je persoonlijke blauwdruk, dat inzicht geeft in wie je bent, tot stand.

Loopbaananalyse, -profiel en -scenario
We analyseren je loopbaan tot nu toe. Waar sta je nu? Wat heb je bereikt? Waar krijg je energie van? Je werkervaring, opleiding en competenties worden geïnventariseerd en de vertaalslag gemaakt naar een aantrekkelijk Curriculum Vitae. Je blauwdruk en CV zijn het startpunt voor het opstellen van je loopbaanprofiel. Hierin zijn de uitgangspunten, voorwaarden en wensen voor je toekomstige functie vastgelegd. Hierna maak je loopbaanscenario’s, die een helder beeld geven van de bij jou passende functiegebieden, functieniveau, branche, type bedrijf en cultuur. Elffers biedt je ondersteuning bij de research naar mogelijke bedrijven, functies, opleidingen en marktpartijen. We kunnen je middels ons netwerk laten praten met mensen uit de praktijk, zodat je op basis van concrete informatie de juiste keuzes kunt maken.

Reality check en keuzes
De loopbaanscenario’s worden aan je persoonlijke situatie en de realiteit getoetst. Met het oog op de huidige arbeidsmarkt maak je uitdagende maar haalbare keuzes. Samen met je coach zet je de koers uit waarbij hij/zij je ondersteunt om je doelen te bereiken. Het is nu zaak om gefocust en met een heldere boodschap je volgende stap te realiseren. Je coach staat je bij met praktisch advies en know-how. Het resultaat is een concreet toekomstbeeld met een actieplan waarbij de eerste belangrijke stappen gezet zijn.

 


Resultaat

• Concreet volgende loopbaanstap
• Zelfkennis
• Beeld van de toekomst 


Kenmerkend 

Elffers onderscheid zich door een pragmatische en resultaatgerichte manier van coachen.
 


Dawn Henderson over het waarom van loopbaanontwikkeling

Dawn

'Werken aan je loopbaan betekent niet dat je altijd grote veranderingen hoeft door te voeren.' 

Lees meer in onze brochure

‘'Ik ben effectiever geworden'’


MSc. Ronald Tomassen Philips

‘'Ik vond weer inspiratie om verder te komen, omdat ik de tijd nam om met mijn benen op het bureau te reflecteren'’


Ir. Jan Pieter Ellerbroek PMB Express

‘'Ik had behoefte aan een pas op de plaats'’


Drs. Roberto Danker Nokia Networks

Tijdsduur en kosten

Het loopbaanontwikkelingstraject duurt circa 3 maanden.

De kosten bedragen € 3.900,- excl. BTW, inclusief het MBTI profielrapport.
 

Tips voor jouw loopbaan rechtstreeks in je inbox

Vul een geldig e-mail adres in