Career Boost
Coaching

Career Switch

Je wordt geconfronteerd met het voortzetten van je loopbaan buiten je huidige organisatie. Het is de tijd om stil te staan bij de situatie, jezelf, je successen en je leermomenten. Het is ook de tijd om je doelen en ambities te heroverwegen en te bepalen hoe de volgende stap eruit gaat zien. Je wilt graag snel weer aan de slag en zoekt daarom een partner om gestructureerd en goed voorbereid de arbeidsmarkt te benaderen. Elffers begeleidt je individueel op inspirerende en concrete wijze.
 

Meer weten? 

info@elffers.nl
035 541 00 80

Bekijk onze brochure 

Werken met Elffers

Aanpak

De begeleiding bestaat uit een inspirerend en uitgedacht programma dat wordt toegesneden op jouw wensen, doelstellingen en mogelijkheden. Hierbij gebruiken we de laatste inzichten, technieken en testen.

Je coach begeleidt je individueel tijdens het gehele proces. Doel van het programma is om te bepalen wie je bent, wat je kunt, wat je wilt en wat je hiermee kan op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in enkele loopbaanscenario’s die worden getoetst op haalbaarheid. Voor het meest realistische scenario bepalen we de beste strategie om naar buiten te treden. We begeleiden je intensief bij je netwerk- en sollicitatiegesprekken.
 

'We kijken vooral naar het potentieel dat je te bieden hebt'


Programma

Kennismaking & intake
We bespreken onder andere de reden voor deze loopbaanverandering, hoe je dit ervaart en welke afspraken er met je (voormalig) werkgever zijn gemaakt. Ook bespreken we uitgebreid je verwachtingen van het Career Switch programma, je wensen voor begeleiding en welke informatie je al hebt over jezelf. Daarna stellen we samen je persoonlijke begeleidingsplan op.

Persoonlijke blauwdruk
Voor het zelfinzicht bespreken en analyseren we je levensverhaal, je successen en je valkuilen tot nu toe, de feedback van je omgeving, je ambities en verwachtingen. Daarbij maak je verschillende testen om inzicht te krijgen in je persoonskenmerken, gedrag en persoonlijke voorkeuren, werkstijl, drijfveren, loopbaanwaarden en motivatie. Tijdens de gesprekken komt je persoonlijke blauwdruk, dat inzicht geeft in wie je bent, tot stand.

Loopbaananalyse, -profiel, -scenario's
We analyseren je loopbaan tot nu toe. Waar sta je nu? Wat heb je bereikt? Waar krijg je energie van? Je werkervaring, opleiding en competenties worden geïnventariseerd en de vertaalslag gemaakt naar een aantrekkelijk Curriculum Vitae. Je blauwdruk en CV zijn het startpunt voor het opstellen van je loopbaanprofiel. Hierin zijn de uitgangspunten, voorwaarden en wensen voor je toekomstige functie vastgelegd.

Hierna maak je loopbaanscenario’s, die een helder beeld geven van de bij jou passende functiegebieden, functieniveau, branche, type bedrijf en cultuur. Elffers biedt je ondersteuning bij de research naar mogelijke bedrijven, functies, opleidingen en marktpartijen. We kunnen je middels ons netwerk laten praten met mensen uit de praktijk, zodat je op basis van concrete informatie de juiste keuzes kunt maken.

Reality check en keuzes
De loopbaanscenario’s worden aan je persoonlijke situatie en de realiteit getoetst. Met het oog op de huidige arbeidsmarkt maak je uitdagende maar haalbare keuzes. Samen met je coach zet je de koers uit waarbij hij/zij je ondersteunt om je doelen te bereiken. Het is nu zaak om gefocust en met een heldere boodschap je volgende stap te realiseren. Je coach staat je bij met praktisch advies en know-how. Het resultaat is een concreet toekomstbeeld met een actieplan waarbij de eerste belangrijke stappen gezet zijn.
 


Career Switch Services

• Headhuntersdatabase

Hiermee kun je een goede selectie maken van de voor jou relevante headhunters, verrijkt
met ervaringen van voormalige Elffers cliënten en onze coaches. 

• Vacaturezoeksysteem
Dit systeem doorzoekt dagelijks, op basis van jouw zoekprofiel, alle openstaande vacatures
in Nederland inclusief de vacatures die op LinkedIn staan. 


Resultaat

• weldoordacht plan
• rust en vertrouwen
• strategie om de arbeidsmarkt te benaderen
• optimaal CV, pitch, cover letter, presentaties
• tools om sneller en effectiever te werken 


Paul Teeuwen geeft een kijkje in de keuken

Paul teeuwen

‘De mens achter het werk, vind ik het meest boeiende in mijn vak’, zegt Paul Teeuwen, loopbaancoach bij Elffers. 

Interview

‘'Wees moedig en toon doorzettingsvermogen'’


Drs. Junying Chang YTA BV

‘'Een strategie opstellen om de markt te benaderen heeft me enorm geholpen'’


Prof. ir. Ena Voûte TU Delft

‘'Kies de baan die je echt wilt'’


MSc. Jeroen Dekkers Hypsotech

Uitdagende baan of eigen ondernemerschap

Uit je loopbaananalyse zal volgen of je kiest voor het eigen ondernemerschap of voor een uitdagende baan. Op dit punt aangekomen splitst het programma zich in de voorbereiding op het solliciteren of op het eigen ondernemerschap.

Baan
Een succesvolle arbeidsmarktbenadering wordt gevormd door een goed doordacht, gepland, georganiseerd en uitgevoerd plan. Net zoals in ieder business proces zijn er vele stukjes van de puzzel die samen moeten komen. Wij gaan samen met jou deze puzzelstukken leggen. Daarnaast biedt het programma je een aantal exclusieve services en tools om je succes te versnellen.

Eigen ondernemerschap
Succesvol ondernemen vraagt om planning en een gedegen voorbereiding. We analyseren en bespreken de gevolgen van een eigen onderneming voor je persoonlijke situatie zodat je een realistisch beeld hebt. We vertalen je idee naar een missie en visie. Een ondernemingsplan zal worden opgesteld, waarbij de Elffers coach als sparring partner en adviseur optreedt. In deze fase werken we nauw samen om het ondernemingsplan compleet te maken en te toetsen op haalbaarheid. Heb je de stap eenmaal genomen dan staan we je de eerste drie maanden actief bij met raad en daad. 

Tips voor jouw loopbaan rechtstreeks in je inbox

Vul een geldig e-mail adres in